ใบงาน what is she like ?

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
School grade: Thailand Thailand