ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ-สกุล
เลขที่
ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่จำนวนต่อไปนี้
ONE
TWO
THREE
FOUR
FIVE