ใบงานที่ 4 เรื่อง What Do You Wear?

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
Age: 9 - 10