สนทนา Eng ในสถานประกอบการ U.5

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
Age: 17 - 18