ล้อมรอบคำที่กำหนดให้

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
Age: 8 - 9