ทอสอบสร้างใบงานที่ 1

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
Age: 4 - 6

สีเหลือง

Red

สีแดง

yello