จับคู่วิชาให้ถูกต้อง

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
Age: 7 - 8

EP21

ลากรูปภาพที่มีชื่อวิชาภาษาไทยไปแปะให้ตรงกับช่องว่างของชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

Thai

Math

Arts

PE

Science

Social studies

English

Health