เลือกคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ

Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาอังกฤษ > การเขียน
Age: 9 - 10