ทดสอบแบบลากวาง

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > การเขียน
School grade: Thailand Thailand