6. คลิปและเสียง

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > การพูด
Age: 7 - 8