ตำแหน่งที่ตั้ง

Language: Thai
Subject: ภาษาญี่ปุ่น > Japannese
Age: 16 - 17