ไวยากรณ์ 在

Language: Thai
Subject: ภาษาจีน > Test