ไวยากรณ์ 了

Language: Thai
Subject: ภาษาจีน > Test