ใบงานรู้จักจีน บทที่4

เลือกคำศัพท์ภาษาจีนและพินอินที่กำหนดให้ใส่ลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่ถูกต้อง
Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาจีน > 练习
Age: 14 - 15