ใบงานที่ 1

Language: Thai
Subject: ภาษาจีน > 练习
Tags: ภาษาจีน, แบบฝึกหัด