แบบฝึกหัดเรื่อง能告诉我他的手机号码吗

Language: Thai
Subject: ภาษาจีน > 练习
School grade: Thailand Thailand