ช่วยฉันเตรียมของย้ายบ้านหน่อย

Language: Thai
Subject: ภาษาจีน > 练习
School grade: Thailand Thailand