ประวัติศาสตร์

Language: ภาษาไทย
Subject: ประวัติศาสตร์ > ประวัติศาสตร์ไทย
Age: 7 - 8
ประวัติศาสตร์
วิถีชีวิตในอดีตของชุมชนเป็นอย่างไร
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ต่างตนต่างอยู่
ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิต
พาหนะการเดินทางในอดีตที่นิยมใช้มากที่สุดคือข้อใด
เรือ
รถยนต์
รถไฟฟ้า
ทำไมการสร้างบ้านเรือนในอดีตจึงนิยมสร้างใกล้แม่น้ำ
เพราะภูมิประเทศส่วนมากจะเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำ
เพราะต้องใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคม
เพราะแม่น้ำเป็นแหล่งอาหารและใช้แม่น้ำในการเพาะปลูก
บ้านเรือนไทยในอดีตนิยมสร้างหลังคาทรงสูงเพราะเหตุใด
เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของนก
เพื่อป้องกันฟ้าผ่า
เพื่อให้น้ำฝนไหลผ่านอย่างรวดเร็ว
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกิดจากสาเหตุใดเป็นหลัก
บ้านเมืองมีการพัฒนาตามยุคตามสมัย
ประชากรในประเทศมีจำนวนลดลง
สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
การใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตมีผลดีอย่างไร
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม
มีความสะดวกสบายรวดเร็ว
มีการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องทุกครั้ง
วิถีชีวิตการแต่งกายของคนในอดีตเป็นอย่างไร
สวมเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ชายสวมเสื้อสูท ผูกไทด์ ผู้หญิงสวมกระโปรง
ทอผ้าจากเส้นใยที่ได้จากพืชไว้ใช้เอง
ปัจจุบันนี้ประชาชนนิยมใช้เครื่องมือสื่อสารใดมากที่สุด
โทรเลข
จดหมาย
โทรศัพท์มือถือ
จากภาพเป็นเครื่องครัวประเภทใด
ม้านั่ง
ที่ขัดพื้น
กระต่ายขูดมะพร้าว
ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนจากอดีต
การรับประทานอาหารไทย
ปัจจุบันนิยมสร้างบ้านแบบตะวันตก
การเขียนตัวหนังสือไทย