บุคคลในภาพนั้นเป็นใคร

Language: ภาษาไทย
Subject: ประวัติศาสตร์ > ประวัติศาสตร์ไทย
Age: 6 - 18