กิจกรรมที่ 4

ให้นักเรียนรับชมวีดีโอในบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกในศตวรรษที่ 20 ตามลำดับ และอธิบายผลการศึกษา
Language: Thai
Subject: ประวัติศาสตร์ > ประวัติศาสตร์ไทย

กิจกรรมที่ 4

ให้นักเรียนรับชมวีดีโอในบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกในศตวรรษที่ 20 ตามลำดับ และอธิบายผลการศึกษา

ความรู้ที่ได้รับจาก เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1

ความรู้ที่ได้รับจาก เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2

ความรู้ที่ได้รับจาก เรื่อง สงครามโลกเย็น