ใบงานที่ 1 เรื่อง การเลี้ยงปลาดุก

จงตอบคำถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: ประมง > การเลี้ยงปลาดุก
Age: 15 - 18

ใบงานที่ 1 เรื่อง การเลี้ยงปลาดุก

จงตอบคำถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จำเป็นในการเลี้ยงปลาดุก

อธิบายขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุก

อธิบายวิธีการเลี้ยงปลาดุกให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

อธิบายวิธีการคัดเลือกอาหารให้กับปลาดุก