ใบงานที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ป.5

ใบงานที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวชี้วัด บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ ๑.๑ ป.๕/๗)
Language: Thai
Subject: ทัศนศิลป์ > ทัศนศิลป์
Age: 10 - 11