หลักการออกแบบ

ให้นักเรียนนำภาพผลงานทัศนศิลป์ที่นักเรียนชื่นชอบ จำนวน 1 ภาพ มาติดลงในกรอบ แล้ววิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนด
Language: Thai
Subject: ทัศนศิลป์ > ทัศนศิลป์
Age: 15 - 16

หลักการออกแบบ

ให้นักเรียนนำภาพผลงานทัศนศิลป์ที่นักเรียนชื่นชอบ จำนวน 1 ภาพ มาติดลงในกรอบ แล้ววิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนด

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายหลักการออกแบบตามหัวข้อที่กำหนด