ศิลปะ วาดภาพเหมือนบุคคลด้วยเทคนิคดินสอและสีไม้

Language: Thai
Subject: ทัศนศิลป์ > ทัศนศิลป์
School grade: Thailand Thailand

ศิลปะ วาดภาพเหมือนบุคคลด้วยเทคนิคดินสอและสีไม้

ใช้อุปกรณ์อะไรวาดภาพนี้

ดินสอ ยางลบ