ต้านทุจริต ป.4 ดูแลสมบัติสาธารณะ 6-10/9/64

Language: ภาษาไทย
Subject: ต้านทุจริต > ต้านทุจริต
Age: 9 - 10
ให้นักเรียนรับชมวิดีโอเรื่อง การดูแลสมบัติสาธารณะ แล้วตอบคำถามด้านล่าง
ให้นักเรียนพิมพ์วิธีดูแลรักษาสมบัติสาธารณะในโรงเรียนหลังจากที่นักเรียนเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆให้ถูกต้อง
พิมพ์การดูแลรักษา
สนามเด็กเล่น
โรงอาหาร
ห้องสมุด