ใบงานชิ้นที่ 1

Language: Thai
Subject: ช่างไฟฟ้า > ไฟฟ้าเบื้องต้น
Age: 18 - 25