ใบง่านที่ 1 หลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 17 - 18
Start drawing!