ใบงาน UNIT 1 ข้อมูลมีคุณค่า

ใบงาน UNIT 1 ข้อมูลมีคุณค่า
Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 16 - 17