ใบงาน เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand