ใบงานที่ 6.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13

ใบงานที่ 6.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

.

.

.

.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

อธิบายถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

อธิบายวิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

อธิบายความหมายของคำว่า การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

อธิบายวิธีการสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย

อธิบายการใช้งานโปรแกรมแอนตี้ไวรัส

อธิบายการรับรู้และป้องกันการโจมตีด้านความปลอดภัยของข้อมูล

อธิบายวิธีการสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสม

อธิบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย

อธิบายความสำคัญของความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อธิบายวิธีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต