ใบงานที่ 4 ตัวดำเนินการ

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14