ใบงานที่ 2.1 คอมพิวเตอร์ ม.1

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand