ใบงานที่ 2 จับคู่

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13