ใบงานที่ 1

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13
ใบงานที่ 1
ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
ชื่อ
เลขที่
ชั้น
จากภาพให้นักเรียนบอกว่าคืออะไร