ใบงานที่ 1.2 (ชั้น ม.2)

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14