ใบงานที่ 1.1 ใครๆก็สามารถใช้ข้อมูลได้

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 16 - 17