ใบงานที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14