ใบงานที่ 1 ห.ร.ม. ง่ายกว่าที่คิด

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 16