แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วย3

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 8 - 9