เติมคำกลุ่มบล็อกScratch

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13

*ปล.พิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กเท่านั้น