หน้าต่างโปรแกรม Microsoft Excel

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14