หน่วยที่ 3

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 18