ส่วนประกอบ Visual Basic 2010

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 16