วิทยาการคำนวณ

ใบความรู้เสริมทักษะ
Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand
วิทยาการคำนวณ
ใบความรู้เสริมทักษะ
คอมพิวเตอร์คืออะไร
ภาพนี้คืออะไร
ข้อใดคืออุปกรณ์นำเข้า (อินพุต )
ปริ้นเตอร์
้เม้าส์
แป้นพิมพ์
โทรศัพท์
พัดลม
เครื่องปรับอากาศ
วิทยาการคำนวณ
ใบความรู้เสริมทักษะ
ให้นักเรียนวาดรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์
วิทยาการคำนวณ
ใบความรู้เสริมทักษะ
โยงเส้นจับคู่ภาพกับความหมายให้ถูกต้อง
หุ่นยนต์
ซีพียู
คอมพิวเตอร์
วิทยาการคำนวณ
ใบความรู้เสริมทักษะ
ให้นักเรียนหารูปอุปกรณ์อินพุต คนละ 1 ภาพ