วิชาเทคโนโลยีเบื้องต้น

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand