ม.6 creative common

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 17 - 18