ใบงาน3 ถอดรหัสColors

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 9 - 10

1

2

5

4

3