ดูวิดีโอตอบคำถาม

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand
00:00 00:00