ข้อสอบระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์
Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14

สำหรับอ่าน/เขียนข้อมูลจากแผ่นซีดี

เป็นอุปกรณ์หน่วยแสดงผลโดยการพิมพ์ข้อมูลออกเป็นตัวอักษร ตัวเลขและรูปภาพ

เป็นส่วนที่บรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ภายใน เช่น ซีพียู หน่วยความจำ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

สำหรับป้อนข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่คอมพิวเตอร์

เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ชี้ตำแหน่ง และใช้เลือกไอคอนต่าง ๆ ที่อยู่บนหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์

ใช้ส่งข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเสียงต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานได้ยิน

เป็นส่วนที่ใช้แสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ใช้มองเห็นและรับรู้ ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

หนังสือเรียน ป้ายบอกรายการอาหารในโรงอาหาร

คะแนน ราคาอาหาร

เสียงประกาศ เสียงเพลง

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ภาพคุณครู

วีดีโอแนะนำโรงเรียน มิวสิควีดีโอ