ข้อมูลมีคุณค่า

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 16 - 17